2016-uosius Seimas skelbia Vietos bendruomenių metais

 

„Siūloma, kad šiuo nutarimu Seimas, pabrėždamas vietos bendruomenių reikšmę įgyvendinant Europos Sąjungos ir nacionalinę regioninę politiką, atsižvelgdamas į siekį stiprinti vietos savivaldą kaip pilietinės visuomenės formavimo pamatą, vertindamas vietos bendruomenių pilietiškumą ir veiklumą kaip svarbiausią prielaidą vietos ekonominei, socialinei ir kultūrinei plėtrai, 2016 metus paskelbtų Vietos bendruomenių metais”,– skelbiama www3.lrs.lt.

Čia pat teigiama, kad šiuo projektu numatoma pasiūlyti Vyriausybei sudaryti Vietos bendruomenių metų komisiją, kuri iki 2015 m. rugsėjo 1 d. parengtų ir patvirtintų Vietos bendruomenių metų programą ir pradėtų parengiamuosius darbus jai įgyvendinti; 2016 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Vietos bendruomenių metų komisijos sudarytai ir patvirtintai programai įgyvendinti.

 

Parengė Adelija Varnaitė

Emilijos Briedytės nuotr.