Anykščių rajono garbės piliečio regalijoms – du kandidatai

Du kandidatai

Birželio 27 d. posėdžiausianti Anykščių rajono savivaldybės taryba svarstys, ar Lietuvos bibliografui, pedagogui, socialinių mokslų daktarui, profesoriui Osvaldui Janoniui bei visuomenininkei Bronei Lukaitienei suteikti Anykščių rajono garbės piliečio vardą.


Prof. O. Janonio kandidatūra

Prof. O. Janonis
Violetos Matelienės nuotr.


Prof. O. Janonio kandidatūrą rekomendavo Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka. Profesorių siūloma įvertinti už nuopelnus Anykščių krašto kultūrai ir istorijai, savanoriškas iniciatyvas, skirtas Anykščių krašto rašytiniam kultūros paveldui išsaugoti, už analogo šalyje neturinčių „Anykščių krašto tyrėjo parankinių knygų” rengimą ir leidybą, už mokslinę kraštotyros veiklą ir meilę gimtajam kraštui bei unikalias idėjas populiarinant parodą „Knygos anatomija”, garsinant Anykščių vardą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.


Visuomenininkės B. Lukaitienės kandidatūra

Visuomenininkė Bronė Lukaitinė (dešinėje)
anykstenai.lt archyvo nuotr.


Visuomenininkės B. Lukaitienės kandidatūrą pateikė Pasaulio anykštėnų bendrija (PAB). „Nuo pirmųjų PAB kūrimosi ir veiklos dienų viena pagrindinių jos idėjų generatorių buvo anykštėnė kultūros organizatorė, visuomenininkė Bronė Lukaitienė”, – rašoma bendrijos parengtame kandidato aprašyme. Ten pat pasakojama apie B. Lukaitienės veiklą nuo ankstyvų jos iniciatyvų: 1966 m. pradėtos organizuoti Knygos šventės, 1967 m. surengtos pirmosios bibliografijos pamokos Anykščių mokiniams, 1968 m. – pirmoji Anykščiuose kraštotyros vakaronė… Aprašomi ir kiti visuomenininkės pasiekimai – apdovanojimai, organizuotos akcijos, projektai, šventės…
B. Lukaitienės kandidatūrą PAB siūlė dar 2015 m. „Ji šio įvertinimo seniai nusipelnė. Metas suskubti gražinti šiam didžiam kultūros žmogui moralinę skolą!“ – ragina bendrija.


Parengė temainfo.lt