Henriko Orakausko senų piešinių virtuali paroda kviečia kupiškėnus

Vasario 16-osios proga Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka pateikė virtualią Henriko Orakausko seniai kurtų portretų parodą „Kupiškėnai – Lietuvos valstybės kūrėjai”.

Idėją pasiūlė bibliotekininkės
Pats menininkas Henrikas Orakauskas temainfo.lt sakė nieko negirdėjęs apie šią parodą; prisipažino nė nebeatsimenąs, kelintais metais jis piešė kupiškėnų, kurie savo darbais turėjo įtakos Lietuvos valstybingumui, portretų ciklą.– Idėją šiam darbui man pasiūlė Kupiškio bibliotekininkės. Jos atnešė nuotraukas žmonių, garsinusių Kupiškį ir Lietuvą, ir paprašė juos nupiešti. Ši idėja nepaprastai įmponavo. Visi šie žmonės man buvo žinomi, bet nuotraukomis surinkti į krūvą darė labai didelį įspūdį. Mielai ėmiausi darbo: ant didžiulių puikios kokybės lapų piešiau kupiškėnus, su kiekvienu portretu išgyvendamas džiaugsmą dėl jų didžiulio indėlio ir Kupiškio, ir Lietuvos, ir net Europos kultūrai, mokslui. Mano ir Kupiškio bibliotekininkų buvo bendras tikslas – surinkti į visumą ir išplėtoti kupiškėnišką kūrybos, talento, darbštumo potencialą, lemiantį lietuvišką charakterį, padėjusį Lietuvai saugoti valstybingumą, – sakė H. Orakauskas.


Kupiškis turtingas žmogiškuoju paveldu

H. Orakauskas sakė nupiešęs 21 portretą, užrašęs asmenų vardą, pavardę bei svarbiausius jų darbus. Tuokart irgi buvo surengta šių akvarelės darbų paroda, net išleistas bukletėlis.
– Įdomiausia tai, kad bibliotekininkės man atnešė dar 21 nuotrauką ir džiugiai pranešė: „Žiūrėk, pirmu nuotraukų pluošteliu niekas nesibaigė!“ Ir tikrai: stebina ir džiugina, koks turtingas Kupiškio kraštas žmogiškuoju paveldu.
Bet tuokart menininko planai jau buvo kiti: ėjo 2007-ieji, ir jis, Kupiškyje išgyvenęs 20 metų, jau planavo savo gyvenimą Kernavėje.
– Naujo ciklo nebenupiešiau… – sakė H. Orakauskas.


Parodai atrinkta 16 portretų

Parodą „Kupiškėnai – Lietuvos valstybės kūrėjai” pateikia Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus. Jis primena, kad portretai piešti bene prieš 20-metį.
Parodai atrinkta 16 portretų. Akvarelėse – kupiškėnės seserys etnografės Mikalina, Stefanija ir Elvyra Glemžaitės; subatietė operos primadona Vincė Jonuškaitė; Krasnavoje, netoli Kupiškio, gimęs etnologas, folkloristas, spaudos darbuotojas, tautosakininkas, istorijos daktaras Jonas Balys; radijo žurnalistikos pradininkas, publicistas, rašytojas, vertėjas, diplomatas, kraštotyrininkas, keliautojas, fotografas Petras Babickas iš Laukminiškių ir jo sesuo aktorė, režisierė Unė Babickaitė; vienas žinomiausių pasaulio vadybos mokslo pradininkų, Čikagoje gimęs (U. Babickaitės vyras) Vytautas Andrius Graičiūnas; subatėnas Lietuvos karinis veikėjas generolas leitenantas Jonas Jackus, Bajorų kaime, netoli Skapiškio, gimęs teisininkas, politikas, paskutinis tarpukario Lietuvos Ministras Pirmininkas Antanas Merkys; pedagogas, aktyvus visuomenės veikėjas, kraštotyrininkas, gamtininkas, vienas ryškiausių tarpukario Lietuvos zoologų Jurgis Elisonas iš Aukštadvario, šalia Palėvenės; istorikas profesorius Bronius Dundulis iš Gyvakarų kaimo, Kupiškio valsčiaus; pedagogas, gydytojas, švietimo ministras Kazys Jokantas iš Kupiškio valsčiaus Valiukiškio kaimo; kupiškėnas chemikas organikas, pedagogas, kultūros, visuomenės ir politinis veikėjas, laisvamanis Antanas Purėnas; dailininkas Kazys Šimonis iš Šimonių seniūnijos Starkonių kaimo; kupiškėnas miškininkas, politinis bei visuomenės veikėjas profesorius Povilas Matulionis; semiotikas, kalbininkas, mitologas, eseistas Algirdas Julius Greimas, gyvenęs Kupiškyje.
Parodą užbaigia kupiškėno generolo Jono Černiaus ir Kupiškyje apsilankiusio Lietuvos Prezidento Antano Smetonos bendras portretas.
Anot H. Orakausko, jis dar yra nutapęs rašytoją Juozą Baltušį, „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ režisierių Povilą Zuloną, poetą Valdemarą Kukulą.

Parodą galite pamatyti čia >>


temainfo.lt
Reginos Vilčinskienės vaizdo reportažo kadras